Ledige stillinger blir publisert her

BIRKELAND AS har eksistert siden 1998. Selskapet har gradvis bygget seg opp, både med maskinpark, ansatte og omsetning. Maskinparken holdes oppdatert med utskifting og stadig fornying til moderne utstyr. Flere av våre maskiner er GPS-styrte. Firmaet omsatte for ca. 110 millioner i 2019 og har et solid driftsresultat. Ordrereservene for 2020 er gode. Vi er ca 50 ansatte i et godt arbeidsmiljø. Vi har stort fokus på HMS og tilbyr konkurransedyktige betingelser. Administrasjonsbygget ligger på Avaldsnes.